Viltslakteri

Godkänt av livsmedelsverket. Anläggning 763.

Vi stoppar nu all återtagsstyckning.

Allt viltkött skall i princip veterinär besiktas i godkänt viltslakteri. Undantag gäller för egen konsumtion.

 Inköpsprislista för vilt, dagspris gäller. Priser: Kontakta oss på 070-543 64 51 eller ahlavilt@gmail.com

Moms 12% tillkommer för den som är momsredovisningsskyldig. Ta med f-skattesedel.

Slaktvikten rapporteras till dig per sms/mail. Betalning inom 30dagar efter godkänd besiktning.

För besiktningen krävs att:

Alla röda organ skall medfölja viltkroppen (gärna utan trofé), alternativt ett besiktnings intyg utfärdat av en godkänd viltbesiktare. Djurkroppen slutbesiktas och godkänns av besiktningsveterinär från livsmedelsverket.

Alla djur ska levereras oflådda och sotade med alla organ. Öppna bukhålan minimalt och skär upp mellangärdet, alla djur skall sotas! Häng upp djuret och organen så blodet kan rinna av.

Leverera snarast till slakteri. Tänk på livsmedelshygienen använd skyddshandskar.

Prisreduktion:

Vilt med hel träff i ett lår eller rygg -25% på priset, 2 lår -50% och 2 lår och rygg -75%

Så här väger vi in din slaktkropp:

 Vi flår djuret och tar bort huvud och klövar. Kroppen putsas från skottskador, gamla skador och överfett. Därefter vägs kroppen och det är den vikt som du får betalt för.

Vi tar inte emot hagelskjutna rådjur.

 Vi anger då på mail eller sms till dig:

Huvudskott ger inga avdrag.

Bog: betyder träff i en frambog.

Bogar: betyder träff i båda frambogarna.

Rygg: betyder träff i ryggen, -25% på priset

Buk: träff mellan fram och bakben.

Lår: träff i ett lår. -25% på priset

Låren: träff i båda låren. -50% på priset.

Fet: avdrag för överfett

Gammal skada: betyder att delar skurits bort pga. gammal skada eller sjukdom.

Kass: betyder kasserad i sin helhet av oss eller besiktningsveterinär.

Övrigt: t.ex. hundbitet kött

Exempel: Rådjur 25-5kg bog, 34kr/kg, du får betalt för 20kg och 34kr/kg. 680kr.

Anmärkningar på avräkningarna skall ske inom en vecka efter översänd avräkning.

Bly från kula i köttet

Enligt regler utfärdats från Livsmedelsverket angående bly i viltkött:

Detta betyder att en bog som träffats i ben kasseras i sin helhet. En träff i mjukdelar på ingångssidan kan putsas rejält runt skotthålet. Vi måste här helt följa besiktningsveterinären anvisningar.

Vi styckar även för återtag för jägare i mån av tid.